laisizm

1.İsimLâiklik

Son Arananlar

laisizm10:10:19
Lâiklik
tartarik10:10:18
Yapısında iki alkol ve iki asit bulunan madde
akit10:10:14
Bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri, sözleşme veya mukavele yapan
haricî10:10:13
Dışla ilgili, dıştan olan
U dönüşü10:10:11
Yüz seksen derecelik bir dönüş yapma
çorak10:10:10
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
İKTİSATÇI10:10:09
Ekonomi uzmanı, ekonomist
sümük doku10:10:06
Üzerinde çok sayıda ince memecik ve salgı bezi delikleri bulunan, iç organları kaplayan koruyucu doku, mukoza
başkanlık10:10:06
Başkan olma durumu
mıh10:10:06
Büyük çivi
İffet10:10:05
Cinsî konularda ahlâk kurallarına bağlılık, sililik
FASILA10:10:05
Aralık, ara, kesinti
kasırga10:10:03
Hızı saatte 120 km yi aşan çok güçlü fırtına
tutak10:10:02
Bir şeyin tutulacak yeri
tiftik keçisi10:10:00
Vücut rengi beyaz, kılları çok ince, parlak, uzun ve kıvrımlı olan bir keçi türü, Ankara keçisi
alabanda ateş10:09:58
Geminin bir yanında bulunan toplarla birden ateş edilmesi komutu
saniye10:09:57
Bir dakikanın veya bir derecenin altmışta biri
güdülenme10:09:55
Bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış dürtücünün etkisi ile işe geçmesi, motivasyon
her halde10:09:54
Büyük bir ihtimalle
üstelik10:09:53
Üste verilen şey
sağu10:09:52
Ağıt
meyve ezmesi10:09:50
Meyvelerin ezilmesi sonucu elde edilen yiyecek
alamana10:09:48
Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan büyük kayık
Yılan10:09:47
Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı
tevkifhane10:09:47
Tutuk evi
PEÇ10:09:45
Rus mimarîsinde odaları ısıtmak için yapılan fırın tarzı ocak
Eksper10:09:43
Bilirkişi, uzman
gizemci10:09:43
Gizemcilik düşünceleri taşıyan (kimse), mistik
özgül10:09:42
Bir türle ilgili, bir türe ilişkin
Yersiz10:09:41
Barınacak yeri olmayan
Söndürme10:09:40
Söndürmek işi
yol boyu10:09:39
Kara yolunda kenar
yersiz yurtsuz kalmak10:09:38
barınacak bir yeri bulunmayan, oturacak yeri olmayan
derya10:09:37
Deniz
onbaşılık10:09:37
Onbaşı olma durumu, onbaşının rütbesi
sonsuzluk10:09:36
Sonsuz olma durumu
eskitme10:09:34
Eskitmek işi
Ekolali10:09:32
bk. yankıca
Karındaş10:09:31
Kardeş
alakok10:09:29
Rafadan
aceleci10:09:28
Tez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen
Kara10:09:27
Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak
merhametsiz10:09:26
Acıması olmayan, acımasız, katı yürekli, kalpsiz
hami10:09:24
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
İlişki10:09:22
İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
penaltı noktası10:09:21
Penaltı atışının yapıldığı nokta
amonyak10:09:19
Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (NH3)
faraza10:09:18
Diyelim ki, sayalım ki, söz gelişi, ola ki, tutalım ki
dağ lalesi10:09:16
Düğün çiçeğigillerden, mor renkli, çan biçimi tüylü çiçekleri olan otsu bir bitki, anemon (Anemone vulgaris)
enzim10:09:15
Bir tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran eriyebilir organik madde, ferment
veba10:09:15
Hasta sıçanlardan insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı, öldürücü bir hastalık
tüp10:09:13
Lâboratuvarlarda türlü işlerde kullanılan, bir ucu kapalı cam boru
merhum10:09:11
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
Rimel10:09:10
Kadınların kirpiklerini kıvırmak ve daha uzun göstermek için fırça ile sürdükleri yağlı sürme, maskara
asgari10:09:08
En az, en aşağı, en azından, en düşük
alakarga10:09:08
Kargagillerden, iri gövdeli, ötücü, tüyleri alacalı bir kuş türü, kestane kargası (Garrulus glandarius)
Tez10:09:07
Çabuk olan, süratli
basket yapmak10:09:04
basketbolda sayı kazanmak
engebeli10:09:04
Engebesi olan, engebesi çok olan, arızalı
demirli beton10:09:02
Yapıda gücü, esnekliği artırmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi, betonarme
eskrim10:09:02
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, kılıç oyunu
Tik10:09:02
Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi
İSTENÇ10:09:01
İrade, istek
latif10:08:59
Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan
radika10:08:56
Yaprakları salata olarak yenen baharlı, çok yıllık bir bitki (Taraxacum officinale)
Fıkra10:08:55
Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâye, anekdot
ŞİPŞAK10:08:54
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
adapte etmek10:08:54
uyarlamak
heybet10:08:53
Korku ve saygı uyandıran görünüş, mehabet
sessiz yürüyüş10:08:51
Bir düşünce, davranış veya uygulamayı, yersiz bularak karşı çıkmak amacıyla sessiz olarak yapılan toplu yürüyüş
konsolos10:08:50
Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticarî bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender
LALEZAR10:08:49
Lâle yetiştirilen yer, lâle bahçesi
kuzen10:08:48
Teyze, dayı, hala veya amcanın erkek çocuğu, erkek yeğen
namazgâh10:08:48
Açıkta namaz kılmak için hazırlanmış olan ve kıble yönüne doğru dikili bir taşı bulunan yer
birinci10:08:46
Bir sayısının sıra sıfatı
malkar10:08:44
Kuzey Kafkasya"da Kabarda-Balkar Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse, Balkar
matbu10:08:44
Basılı, basılmış
fütüvvet10:08:43
Dinî ve meslekî birlik, esnaf teşkilâtı
ALA10:08:41
İyi, pek iyi
kıymak10:08:40
Acımayarak büyük bir kötülük etmek, zulmetmek
kahpe10:08:39
Orospu
VAZİFE10:08:38
Ödev
yat kulübü10:08:35
Yatçılık sporunun gelişmesini ve faaliyetini düzenleyen kuruluş
İTFA10:08:34
Söndürme
gökyüzü10:08:33
Göğün görünen yüzeyi, sema
önemsiz10:08:33
Önemi olmayan, ehemmiyetsiz
höllük10:08:30
Bazı yerlerde kundak çocuklarının altına bez yerine konulan toprak
MÜTAREKE10:08:29
Savaşan tarafların ateşi belli bir süre için kesmesi, ateşkes, bırakışma
atlıkarınca10:08:28
Yere dikilmiş bir eksen çerçevesinde döndürülen askılara takılı oyuncak atlar, uçaklar vb.den oluşan bir eğlence aracı
demirci10:08:26
Demir satan, demir eşya yapan veya onaran kimse
Duruk10:08:26
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, statik, dinamik karşıtı
güzün10:08:25
Güz mevsiminde
izin10:08:24
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
le10:08:23
Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı
Mest10:08:21
Sarhoş, kendinden geçmiş, esrik
suare10:08:21
Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence, toplantı
keler10:08:19
Sürüngenler sınıfının kelerler takımından olan hayvanların genel adı
böbrek üstü bezi10:08:18
Böbreklerin üstünde bulunan, hormon niteliğinde salgısı olan bez (II)
kontrolörlük10:08:16
Denetçilik
sabır10:08:15
Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç
saf dışı etmek10:08:13
dizinin dışına çıkarmak
yurttaş10:08:12
Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
Ham10:08:12
(meyve için) Yenecek kadar olgun olmayan
EMNİYET10:08:10
Güvenlik
OKAR10:08:09
Telli balıkçıl
el ayası10:08:09
Elin, bilekle parmaklar arasındaki iç bölümü
buyuru10:08:08
Buyruk, emir
Akrobat10:08:07
Cambaz
diş10:08:04
Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri
serzenişte bulunmak10:08:02
(bir şeyi) başa kakmak, sitem etmek, takaza etmek
ZEYBEK10:08:01
Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad
Şehla10:07:59
Kusurlu sayılmayacak kadar hafif şaşı (göz)
HIRSIZ10:07:58
Çalan (kimse), uğru
emme10:07:55
Emmek işi
uzluk10:07:51
Ustalık, işinin eri olma durumu, hazakat, ehliyet
şiirleştirme10:07:50
Şiirleştirmek işi veya durumu
lântan10:07:47
Atom numarası 57, atom ağırlığı 138,9, yoğunluğu 6,1 olan, beyaz, havada çabuk oksitlenen, parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir element. Kısaltması La
lâf10:07:47
Söz, lâkırdı
çivit mavisi10:07:45
Çivit rengindeki mavi
arz etmek10:07:44
sunmak
şah10:07:42
İran veya Afgan hükümdarı, şeh
Kamer10:07:41
Ay
yetmek10:07:39
Yeterli sebep olmak
müflis10:07:38
Bir işte bütün parasını batırmış, batkın, iflâs etmiş
leh10:07:38
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
topluluk10:07:36
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
aldatmak10:07:34
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
solgun10:07:33
Rengini, tazeliğini, canlılığını veya parlaklığını yitirmiş olan, solmuş
fersiz10:07:31
Donuk, cansız, (göz, ışık, yüz)
ıtnap10:07:30
Sözü boş yere uzatma