lâtifeci

1 Sıfat

Şakacı

Cümle 1: Acaba küçük hanım, lâtifeci bir adam diye işittiği için benimle böyle, zarifane bir şaka mı ediyordu? - R. H. Karay