le

1 İsim

Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı