lerzan

1 Sıfat

Titrek

Cümle 1: Uzak fenerler, ateş böcekleri gibi, lerzan ve donuk bir ziya neşrediyordu. - Ö. Seyfettin