likidite

1 İsim

Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü

Kolaylıkla paraya çevrilebilme özelliği fazla olan varlıklar