müşahhas

1 Sıfat

Somut, konkre

Cümle 1: Bazen hayalim daha müşahhas olur, tanıdığım İstanbul sebillerini, mahallemizin küçük ve fakir süslü çeşmesini görür gibi olurdum. - A. H. Tanpınar