müşkül

1 Sıfat

Güç, zor, çetin

Cümle 1: Yutkunuyor, ara sıra parmaklarıyla alnındaki terleri siliyordu. Çok müşkül bir vaziyette kalmıştı. - R. N. Güntekin

İsim

Engel, güçlük, zorluk

Cümle 1: Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi. - Y. K. Beyatlı