mühür

1 İsim

Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lâstik gibi şeylerden yapılmış araç, damga, kaşe

Bu araçla basılan ve imza yerine geçen ad