mühür

1.İsimBir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lâstik gibi şeylerden yapılmış araç, damga, kaşe
Bu araçla basılan ve imza yerine geçen ad

Son Arananlar

yekinme11:48:44
Yekinmek işi
Büyükayı11:48:42
Kuzey yarım kürede yedi yıldızdan oluşmuş takım yıldız, Yedigir, Dübbüekber
isteka11:48:41
Bilârdo oyununda kullanılan değnek
KUCAK11:48:40
Açık kollarla göğüs arasındaki bölüm
donatma11:48:39
Donatmak işi, teçhiz
yığılma11:48:39
Yığılmak işi
heyecan11:48:37
Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu
ziyafet çekmek (veya vermek)11:48:35
konukları yemekli ağırlamak
ADALİ11:48:34
Kas niteliğinde olan; kasla ilgili olan, kasıl
beriberi11:48:34
Genellikle Uzak Doğu ülkelerinde B vitamini eksikliğinden ileri gelen bir hastalık
tapınma11:48:31
Tapınmak işi
KAZ11:48:31
Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabanî veya evcil kuş (Anser)
kurmak11:48:30
Hazırlamak
Maltız11:48:29
Malta adası halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
ikram etmek11:48:27
(konuğu) bir şeyle ağırlamak, (konuğa) bir şey sunmak
Akıl11:48:26
Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us
asker tayını11:48:25
Erlere verilen azık
hareket etmek11:48:25
yola gitmek, yola çıkmak
gemilik11:48:24
Gemi yapılan yer, tersane
icra vekili11:48:23
Bakan
yaratık11:48:23
Canlı, mahlûk
İvedilikle11:48:18
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
tente11:48:13
Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vb. den yapılmış örtü
keke11:48:04
Kekeme
TÖRE11:47:58
Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü
geleneksel11:47:58
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an"anevî
üzmek11:47:56
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
fok11:47:56
Etçiller takımının fokgiller familyasından, 1-2 m boyunda, postu değerli, memeli deniz hayvanı, ayı balığı (Phoca)
ALAZA11:47:54
Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb
vesile bulmak11:47:54
sebep yaratmak, bahane göstermek
kaşıkçı11:47:54
Kaşık yapan veya satan kimse
karşılaştırma11:47:53
Kişi veya nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese
yeti11:47:53
İnsanda bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, meleke
tahkiye11:47:52
Bir olayı anlatmadaki düzen, anlatış düzeni
Köşe11:47:52
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
tatlı su kayası11:47:51
Tatlı sularda yaşayan bir çeşit balık, kara balık, yeşil sazan
ödüncü11:47:50
Ödün veren, tavizci
tevzi11:47:48
Dağıtma, üleştirme
Persenk11:47:48
Konuşurken gereksiz tekrarlanan söz
ROSTO11:47:47
Haşlandıktan sonra veya doğrudan doğruya kızartılarak pişirilen, dilim dilim kesilen et
akıl hastası11:47:46
Ruh hastası, deli
emir vermek11:47:46
buyurmak, buyruk vermek
ikinci11:47:44
İki sayısının sıra sıfatı
bildirme11:47:42
Bildirmek işi, beyan
Hortlak11:47:42
Mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet
Atış11:47:42
Atmak işi veya biçimi
arttırma11:47:41
Arttırmak işi
MASTI11:47:41
Kulakları uzun ve düşük, bacakları kısa, bodur bir köpek cinsi
pelerin11:47:39
Omuzlardan aşağı dökülen, geniş, kolsuz bir çeşit üstlük, harmani
gerek11:47:39
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu (şey), lâzım
sahn11:47:37
Avlu
güçlü11:47:36
Gücü olan
ibret11:47:35
Yanlış, kötü davranışlardan sakınmayı sağlayan olgu veya bu gibi olgulardan alınması gereken sonuç, ders
riyaset11:47:35
Başkanlık
beslenme bozukluğu11:47:34
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
dönüm11:47:33
1000 m² lik bir alan ölçüsü
YÜKSEK11:47:31
Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan
Toplaç11:47:30
Elektrik dinamolarında, hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, kolektör
baryum sülfat11:47:30
Baritin
KOLON11:47:28
Sütun
tekerlek11:47:28
Merkezde bulunan ve bir eksenin çevresinde dönebilir kurs veya çember, teker
BÜYÜTEÇ11:47:27
Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaştırıcı mercek, pertavsız
Tanrıça11:47:25
Çok tanrıcılıkta kadın tanrı, ilâhe
bağlamak11:47:25
Düğümlemek
ağıtçı11:47:21
Ölüye ağıt söylemek için para ile getirilen kimse, sağucu
barbunya11:47:19
Barbunyagillerden, kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık (Mullus barbahıs)
vefa11:47:18
Sevgide sebat, sevgide durma, sevgi bağlılığı
Resimleme11:47:16
Resimlemek işi
resmî elbise11:47:16
Üniforma
uyarma11:47:15
Uyarmak işi, ihtar
TUMBA11:47:14
Alt üst (etme, olma)
Helen11:47:13
Grek
yusufçuk11:47:13
Dağlık ve ormanlık bölgelerde yaşayan, güvercine benzeyen, ondan daha küçük bir kuş (Turtur auritus)
GİRANBAHA11:47:12
Pahada ağır, değerli
kertenkeleler11:47:12
Kertenkeleleri, bukalemun ve iguanaları içine alan dört ayaklı sürüngenler takımı
Cazibe11:47:12
Alım, alımlılık, çekicilik, albeni
imece11:47:11
Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi
Reform11:47:09
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme, düzeltme, ıslahat
uzmanlaşma11:47:08
Uzman durumuna gelme
Veya11:47:06
Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılır
aort11:47:04
Kalbin sol karıncığından çıkan ve vücuda kırmızı kan dağıtan büyük atardamar
torunlar11:47:03
sonraki döller, kuşaklar
yalvartma11:47:02
Yalvartmak işi
tarım coğrafyası11:47:01
Beslenme, giyinme gibi ihtiyaçların ve tarımla ilgili verilerin gösterildiği veya konu edildiği coğrafya bilimi
edebi11:47:00
Edebiyatla ilgili, edebiyata ilişkin
kamışlık11:46:59
Kamışı çok olan yer
konser11:46:58
Sanatçıların müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi
istanbulin11:46:57
Tanzimat"tan Meşrutiyet"e kadar Türkiye"de kullanılan, yakası kapalı bir tür erkek ceketi
Grup11:46:57
Aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü, küme, öbek
kemre11:46:55
Gübre, tezek
çıkıntılı11:46:54
Çıkıntısı olan
sağlık ocağı11:46:54
Kasaba ve köylerde hastalara bakmak için açılan kuruluş
rint11:46:53
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, gönül eri, kalender
pisi pisi11:46:53
(çocuk dilinde) Kedi
türel11:46:53
Türe ile ilgili olan, hukukî
ilmi11:46:47
Bilimsel
Hepimiz11:46:46
bk. hep
ürtiker11:46:44
Kurdeşen
usçuluk11:46:44
Usa dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, akliye, rasyonalizm
KALAY11:46:43
Atom numarası 50, atom ağırlığı 118,7 olan, gümüş beyazlığında 232°C" de eriyen, 7,29 yoğunluğunda, kolay işlenebilen, yumuşak bir element. Kısaltması Sn
ETOL11:46:42
Genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış uzun omuz atkısı
ÇANGAL11:46:40
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu, çelme takma
gümrükçü11:46:40
Gümrük görevlisi
Oğul11:46:37
Erkek evlât
mestane11:46:37
Sarhoş gibi, kendinden geçmişçesine
noksanlık11:46:35
Noksan olma durumu, eksiklik
kelime oyunu11:46:33
Sözlerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden yararlanarak yapılan nükte veya aykırı anlamlandırma
zaten11:46:33
Doğrusu, doğrusunu isterseniz, aslında, esasen
el yazması11:46:32
Yazma kitap
çulluk11:46:31
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
tüf11:46:28
Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lâv parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı
paylaştırma11:46:26
Paylaştırmak işi
habersiz11:46:26
Haberi olmayan, haber almamış, hiçbir bilgisi olmayan
gizlemek11:46:23
Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek
halaza11:46:22
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
falyanos11:46:21
Yunus balığının iri bir türü
aydınlatma11:46:19
Aydınlatmak işi
bakliyat11:46:19
Baklagillerden elde edilen ürün
Ola11:46:18
acaba, sahi, bulunabilir
AVAM11:46:18
Halkın aşağı tabakası
Dahil11:46:17
İç, içeri
kıymetlilik11:46:17
Değerlilik
DİZEMLİ11:46:16
Dizemli olan, tartımlı, ritmli, ritmik
Kumru11:46:15
Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş (Streptopelia)
saçmalama11:46:15
Saçmalamak işi
BAĞIŞLAMA11:46:13
Bağışlamak işi, affetme, af
tezek11:46:13
Yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır tersi
siyahlık11:46:11
Siyah olma durumu, kara renk
malûm11:46:10
Bilinen, belli
nitelendirme11:46:09
Nitelendirmek işi, vasıflandırma