mükemmel

1 Sıfat

Eksiksiz, kusursuz, tam yetkin

Cümle 1: Sırtında İngiliz kumaşından karyağdılı mükemmel bir elbise. - R. H. Karay