müneccim

1 İsim

Yıldızların durum ve hareketlerinden anlam çıkaran kimse, yıldız falcısı, astrolog

Gök bilimci, astronom