müreffeh

1 Sıfat

Refah ve varlık içinde yaşayan, gönençli