müsvedde

1 İsim

Yazı taslağı, karalama

Bir şeyin kötü benzeri

Cümle 1: Anne değil ki anne müsveddesi.