mütedeyyin

1 Sıfat

Dindar

Belli bir dini kabul etmiş

Cümle 1: İslâm diniyle mütedeyyin.