mışıl mışıl

1 Zarf

Rahat sessiz ve derin soluk alarak

Cümle 1: Yusuf oda kapısından adımını atar atmaz, saatlerden beri mışıl mışıl uyuyan Zehra birdenbire haykıra haykıra uyanır. - P. Safa