mıymıntı

1 Sıfat

İnsanın sabrını tüketecek derecede yavaş ve mızmızca iş gören

Cümle 1: Sen gençliğinde de böyle mıymıntının biri imişsin ya! - O. C. Kaygılı