m��stahkem

Son Arananlar

kaynak suyu09:55:33
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
Adap09:55:31
Töre
uzmanlaşma09:55:30
Uzman durumuna gelme
çalımlı09:55:29
Gösterişli, kurumlu
Mezraa09:55:27
bk. mezra
karargâh09:55:25
Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş
Simge09:55:21
Sembol
idil09:55:19
Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir
be09:55:19
Berilyum"un kısaltması
varagele09:55:19
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
ayrılık09:55:18
Ayrı olma durumu
Künk09:55:17
Pişmiş toprak veya çimentodan yapılmış kalın su borusu
baltalama09:55:16
Baltalamak işi, sabotaj
medenilik09:55:15
Uygarlık
silindir şapka09:55:14
Resmî törenlerde sivillerin giydiği, silindir biçiminde siyah şapka
fiziksel09:55:13
Fizikle ilgili olan
KIraat09:55:12
Okuma
saldırı09:55:11
Kötülük veya yıpratma amacıyla, bir kimseye karşı doğrudan doğruya silâhlı veya silâhsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz
KAZ09:55:10
Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabanî veya evcil kuş (Anser)
Kısır09:55:09
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
gidip gelme09:55:09
Gidiş, dönüş
verem olmak09:55:08
verem hastalığına yakalanmak
uğurlu09:55:06
Uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek
Kertenkele09:55:05
Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus)
Gelecekçi09:55:03
Gelecekçilik yanlısı, fütürist
Japon kaktüsü09:55:03
Sütleğen
Amirce09:54:55
Amire yakışır biçimde, amir gibi
işlik09:54:53
Atölye
SERAP09:54:52
Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgın, yalgın, pusarık
alfabe sırası09:54:51
Harflerin alfabedeki belirli düzene göre dizilişi
Sevgili09:54:51
Sevgi ve bağlılık duyulan
arefe09:54:47
bk. arife
mal09:54:47
Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
SEKS09:54:43
Cinsellik, cinslik, cinsiyet
iyilik etmek (veya yapmak)09:54:41
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
bilâr09:54:39
Katranlı kıldan yapılan ve kalafat işlerinde kullanılan bir tür macun
Bilme09:54:35
Bilmek işi
korsan09:54:31
Düşman veya kendi ulusunun gemilerine saldıran deniz haydudu
mısır unu09:54:31
Kuru mısır tanelerinin öğütülmesiyle elde edilen un
boylam09:54:29
Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlem evinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri, tul
havali09:54:25
Çevre, yöre, dolay
rehine09:54:23
Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için teminat olarak ele geçirilen kimse, tutak
idame09:54:21
Sürdürme, devam ettirme
fark etmek09:54:19
görmek, seçmek
düşüncesiz09:54:17
Düşüncesi olmayan
muhaddep09:54:17
Dışbükey, konveks
mahrukat09:54:14
Yakacak, yakıt
alev kırmızısı09:54:14
Alev rengi
iktibas09:54:13
Ödünç alma
Azık09:54:12
Yiyecek, besin, gıda
peşin09:54:09
Bir alış verişte, alış veriş yaplıdığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı
CILIZ09:54:07
Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif
kan parası09:54:06
Diyet
köle09:54:05
Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten mahrum bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, esir I
sohbet etmek09:54:03
dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirmek, söyleşide bulunmak, yarenlik etmek, hasbıhâl etmek
övmek09:54:01
Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı
Kapalı çarşı09:53:57
Dükkân ve ara yollarının üzeri tonoz ve kubbelerle örtülü çarşı
İLKEL09:53:55
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif
gelecekçilik09:53:55
Fütürizm
yunanca09:53:54
Yunan dili, Elence
endüstri09:53:53
Sanayi
gailesizlik09:53:51
Gailesiz olma durumu, dertsizlik
ZEBERCET09:53:45
Sarı renkte ve cam parlaklığında, doğal demir ve magnezyum silikat, krizolit
asap09:53:44
Sinirler
sözcü09:53:43
Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse
Yavru09:53:40
Yeni doğmuş hayvan veya insan
KONİ09:53:39
Durağan bir noktadan geçen ve kapalı bir eğriye dayanarak hareket eden bir doğrunun çizdiği yüzey, mahrut
talan09:53:35
Yağma, çapul
zeka09:53:28
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
gerçekleme09:53:26
Gerçeklemek işi, teyit
tefe09:53:25
Dokuma tezgâhında tarağı tutan ağaç veya metal parça
oma09:53:24
Kalça kemiği
SICAKLIK09:53:21
Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet
Pek çok09:53:18
Yeterinden fazla, bir hayli
konvertisör09:53:16
Değiştirgeç
kısas09:53:14
Bir suçluyu, başkasına yaptığı kötülüğü aynı biçimde uygulayarak cezalandırma
börk09:53:11
Genellikle hayvan postundan yapılan başlık
kalıntı09:53:09
Artıp kalan şey, bakiye
ODALIK09:53:08
Bir erkeğin nikâhsız olarak aldığı cariye
Gezegen09:53:06
Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, plânet
sarahat09:53:04
Açık, belli, anlaşılır olma durumu
Yaban eşeği09:53:03
Atgillerden, Hazar Denizi dolaylarında yaşayan, eşeğe çok benzeyen yaban hayvanı (Equus onager)
yıldız kümesi09:53:01
Aynı takımdan meydana gelen yıldız topluluğu
salkım ağacı09:52:58
Akasya
ÖLME09:52:45
Ölmek işi
bölüntü09:52:44
Bölünmüş parça
gönderi09:52:43
Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb
ablukaya almak09:52:40
bk. abluka etmek
fukara09:52:30
Yoksul, fakir, fıkara
Amaç09:52:27
Erişilmek istenilen sonuç, maksat
geri çevirmek09:52:27
geri vermek, geldiği yere göndermek, iade etmek
İdmansız09:52:26
İdman yapmamış olan, idmanı olmayan, çevikliği olmayan, ham
ZENGİN09:52:26
Parası, malı çok olan, varlıklı
şükretme09:52:22
Şükretmek işi
akarca09:52:09
Kemik veremi
Sembolist09:51:41
Sembolizmle ilgili
Farsça09:51:28
İran devletinin resmî dili
vuru09:51:27
Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş
GÖRE09:51:26
uygun, elverişli, için
vurucu09:51:07
Vuran, silâh attığında hedefini vuran
Çoban yıldızı09:51:02
Venüs, Çulpan
kalın kafalı09:51:00
Geç veya güç anlayan, gabi
duyma09:50:59
Duymak durumu
Sirk09:50:59
Eğitilmiş hayvanların ve cambazların akrobasi hareketleri yaptıkları genellikle kapalı yer
soğan çiçeği09:50:52
Fulya
ispiralya09:50:48
Gemi kamaralarını aydınlatmak için güvertelerde açılan küçük yuvarlak camlı kaporta
Mahlul09:50:40
Hallolmuş, çözülmüş, dağılmış
engelsiz09:50:29
Engeli olmayan, mâniasız
nisyan09:50:14
Unutma
kayıt defteri09:50:11
Kayıt yapılan defter
vasat09:49:59
Orta
polarıcı09:49:52
Işığı polarmaya yarayan alet
Eda09:49:47
Davranış, tavır
Kuş yuvası09:49:16
Kuşun içinde barındığı yer
yumak09:49:15
Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb.şey
komodin09:49:13
Karyolanın yanı başına konulan üstü masa biçimindeki küçük dolap, komot
aşar09:49:11
Ondalık
geyik09:49:00
Geyikgillerden, erkeklerinin başında uzun ve çatallı boynuzları olan memeli hayvan (Cervus elaphus)
Kandela09:48:57
Işık yoğunluğu birimi, mum. Kısaltması cd
ehlidil09:48:55
Gönül eri, kalender, rint
SİLİSYUM09:48:55
Atom sayısı 14, atom ağırlığı 28,09, yoğunluğu 2,34 olan, 1420 C de eriyen, endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden sonra en bol bulunan element. Kısaltması Si
genlik09:48:38
Genişlik
lanet etmek09:48:23
ilenmek, kötülüğünü istemek
saman rengi09:48:10
Açık, soluk sarı renk
solusyon09:48:07
Özellikle lâstikleri yapıştırmakta kullanılan koyu, yapışkan madde
VEFASIZ09:47:59
Vefası olmayan, sevgisi çabuk geçen, hakikatsiz
korkuluk09:47:42
Tarlalarda, bağ, bahçe ve bostanlarda kuşların zarar vermesini önlemek için konulan, insana benzeyen kukla
gelip geçici09:47:36
Sürekli olmayan, kısa süreli
konu09:47:36
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
sebatkar09:47:28
Direşken, sebatlı