mahiyet

1 İsim

Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas

Cümle 1: Bu kadar dahi bir kocayı kâfi derecede aydınlatacak mahiyette idi. - H. Taner

İç yüz

Cümle 1: Meselenin mahiyeti anlaşıldı.