mahkûmiyet

1 İsim

Hüküm giymiş olma durumu

Cümle 1: Hiçbir mahkûmiyeti yoktur.

Hüküm giyilen süre

Cümle 1: Mahkûmiyetini bitirmeden öldü.