mahkûm

1 Sıfat

Hüküm giymiş, hükümlü

Cümle 1: Müebbet hapse mahkûm bir suçlu.

Zorunda olan, mecbur

Cümle 1: Ben burada oturmaya mahkûmum.

Kötü bir sonuca varması kaçınılmaz olan

İsim

Hüküm giymiş kimse

Cümle 1: Yeni af kanunuyla mahkûmlar bağışlandı.