mal

1 İsim

Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü

Cümle 1: Mal vardı, mülk vardı. At vardı, araba vardı. - Ö. Seyfettin

Birinin mülkiyeti altında bulunan büyükbaş hayvanların bütünü

Cümle 1: Boz atlar yağız değildi, artık; mallar erimiş, zayıflamıştı. - N. Araz

Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası, tüccar malı, emtia

Bayağı, aşağılık, kötü kimse

Cümle 1: İyi bir mal olsa buraya gönderirler miydi? - R. H. Karay

Esrar