malî

1 Sıfat

Mal ve para ile ilgili, parasal

Cümle 1: Malî durumu zaten kötü. - H. Taner

Maliyeye ilişkin, maliye ile ilgili

Cümle 1: Malî önlemler.

2 İsim

Yüklü, dolu

Çok fazla