mamelek

1 İsim

(birinin veya tüzel kişinin) Olanca malı, her nesi varsa, varı yoğu, mal varlığı