manevî

1 Sıfat

Görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, tinsel