mantık dışı

1 Sıfat

Mantıkla hiçbir ilgisi olmayan

Mantıkla çözümlenemeyen

Cümle 1: Mantık dışı mantıksız demek değildir.