marazî

1 Sıfat

Hastalıkla ilgili, hastalıklı

Cümle 1: O marazî psikolojik an geçtikten sonra bunların manaları ne olduğunu yazan da seçemez. - H. R. Gürpınar

Hastalık derecesinde

Cümle 1: Marazî kıskançlık.