maruf

1 Sıfat

Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı

Cümle 1: Her kapısından çıplak bir baldır uzanan maruf mahalle burnumuzun dibinde değil. - H. Taner

Şeriatın uygun gördüğü, beğendiği ve buyurduğu