maruz

1 Sıfat

Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan

Cümle 1: Herkes, her an müthiş bir tehlikeye maruzdur. - P. Safa

Arz edilen, sunulan, verilen

Cümle 1: Falan tarafından maruz bir mektup.