matlup

1 Sıfat

İstenilen, aranılan

İsim

Alacak