meşgul olmak

1

vaktini vermek, uğraşmak, oyalanmak

Cümle 1: Kâtip daha fazla meşgul olmaya lüzum görmeden genç kızı yalnız bırakıp gitti. - P. Safa