meşru

1 Sıfat

Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu

Cümle 1: Meşru, gayrimeşru, ölümlü, ölümsüz, çocuklarının sayısını bilen yok. - H. Taner Cümle 2: Yaşamının her şeklini meşru, kitaba uyar bir hâle soktuktan sonra, hiçbir şeyin zararı yoktu. - Sait Faik Abasıyanık