medenî

1 Sıfat

Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar

Cümle 1: Orada medenî bir insan gibi yaşamak, hâsılı oraya yerleşmek istiyordu. - Y. K. Beyatlı