meltem

1 İsim

Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı

Cümle 1: Yaz ortalarına doğru meltemler bir aralık durdu. - Sait Faik Abasıyanık Cümle 2: Ne sert kış, ne gümrah ve gölgeli yaz / Ne ılık meltemler ve keskin ayaz. - A. K. Tecer