merkez

1 İsim

Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek

Cümle 1: Daire merkezi.Küre merkezi.

Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası

Bir ülkenin, bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri

Cümle 1: Ankara Türkiye'nin merkezidir.Kurum merkezi.

Bir işin öğretildiği yer

Cümle 1: Er eğitim merkezi.

Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer

Cümle 1: Alış veriş merkezi. Kültür merkezi. Cümle 2: İki harp esnasında, burası kolay kazançların, vurgunculuğun en işlek merkezlerinden biriydi. - Y. K. Karaosmanoğlu

Belirli bir yerin ortası

Cümle 1: Şehir merkezi.

Polis karakolu

Cümle 1: Sizi merkezimize gönderip tevkif ettireceğim. - A.Gündüz

Biçim, durum, yol