merkezî

1 Sıfat

Merkezde olan, merkezi oluşturan

Cümle 1: Dur bakalım; biraz daha merkezî mahallelere yaklaşalım, diyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu