mesabe

1.İsimDerece, değer, rütbe

Son Arananlar

mesabe11:24:53
Derece, değer, rütbe
aşamalı11:24:53
Aşaması olan, kademeli
suna11:24:52
Erkek ördek
bitim11:24:49
Bitmek işi
karalama11:24:48
Karalamak işi
kütük11:24:43
Kalın ağaç gövdesi
hafıza kaybı11:24:32
Sinir sistemindeki bir arıza sebebiyle bilincin yitirilmesi
hile11:24:31
Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika
içit11:24:28
İçilecek şey
yoz11:24:26
Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan
şaşırmak11:24:26
Doğru, gerçek ve gerekli olanı ayırt edemeyecek duruma gelmek
yedirip içmek11:24:25
beslemek
korungalık11:24:24
Tirfil tarlası
Arlı11:24:23
Namuslu, utangaç, sıkılgan
teşyi11:24:22
Uğurlama
babalık11:24:21
Baba olma durumu
kumar ebesi11:24:20
Kumar oynatan kimse veya kumarcı
evren bilimi11:24:15
Evreni yöneten genel yasalar bilimi, kozmoloji
GÜVEN11:24:12
Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat
arpacık soğanı11:24:01
Tohumdan yetiştirilen ve tohumluk olarak kullanılan küçük soğan
keskinlik11:24:00
Keskin olma durumu
radyo oyunu11:23:59
Radyoda oynanmak ve seslendirilmek üzere yazılan oyun
şikayet11:23:59
Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
rafinaj11:23:55
Arıtım
idrar11:23:51
Böbreklerde kandan süzülerek idrar yollarıyla dışarıya atılan sıvı, sidik
zaç yağı11:23:51
Derişik sülfürik asidin diğer adı, kara boya
gönüllü11:23:50
Ağır veya tehlikeli bir işi yapmayı hiçbir yükümü yokken isteyerek üstlenen
ayyuk11:23:48
Göğün en yüksek yeri
itici11:23:47
İtme işini yapan
APAÇIK11:23:46
Çok açık, çok belirgin
İçtenlikle11:23:45
İçten bir biçimde, samimiyetle
yazılı emir11:23:43
Kamu hizmeti ve görevlerinin yerine getirilmesi için üstün asta yazılı olarak verdiği veya daha önce sözlü olarak vermiş olduğu emrin yazıyla tekrarlanması
bakaç11:23:42
Dürbün
GELENEK11:23:41
Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, an"ane
karacılık11:23:40
Karacı olma durumu, müfterilik, iftira
füme11:23:40
Duman rengi
göğüs11:23:39
Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve yürek, akciğer gibi organları içine alan bölümü, sine
zararlı11:23:32
Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr
tropikal bitki11:23:28
Tropikal iklim kuşağında yetişen gür bitki örtüsü
zenne11:23:27
Kadın (eşyası)
adamkökü11:23:27
bk. adamotu
İKİLİK11:23:26
İkisi bir arada, iki taneden oluşmuş, iki tane alabilen
eyyam11:23:24
Günler
Halef11:23:24
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, ardıl, selef karşıtı
müzekkere11:23:23
Bir iş için, herhangi bir üst makama yazılan yazı
Tercüman11:23:19
Çevirici, dilmaç
Anlam11:23:17
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
NEOPLAZMA11:23:15
Yeniden oluşan doku
iyi hoş (ama)11:23:14
bir görüşe karşıt bir düşünceyi söylerken kullanılır
Kabare11:23:12
Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri
EVREN11:23:12
Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos
Gülmece11:23:11
Eğlendirmek, güldürmek ve birine, bir davranışa incitmeden takılmak amacını güden ince alay, mizah, humor
tekin11:23:10
Boş, içinde kimse bulunmayan
rum11:23:08
Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse
Şerare11:23:07
Kıvılcım, çakım, çakın
töre bilimi11:23:07
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlâk bilimi, ilmiahlâk, etik
Metropol11:23:07
Bir bölgenin veya ülkenin en önemli şehri, ana şehir, ana kent
kabahatli11:23:06
Kabahati olan, kusurlu, suçlu, töhmetli
tezyini11:23:06
Bezemecilikle, süslemecilikle ilgili
ŞEHZADE11:23:06
Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san
pozitif11:23:04
Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, olumlu, müspet
transfer11:23:03
Bir yerden başka bir yere taşıma veya götürme
Azıcık11:23:02
Çok az, biraz
tasfiye etmek11:23:02
arıtmak, temizlemek
DEDEKTİF11:23:01
bk. detektif
Teminat11:23:00
Garanti, güvence
koltuk altı11:22:59
Kolun omuzla birleştiği yerin altındaki çukurluk
ARAŞTIRMA11:22:58
Araştırmak işi, taharri
Restoran11:22:58
Lokanta
kukla oyunu11:22:55
Yapma bebeklerin alttan el sokularak veya başka yollarla hareketlendirilerek oynatıldığı oyun, gösteri
kolan11:22:54
Hayvanın semerini veya eyerini bağlamak için göğsünden aşırılarak sıkılan yassı kemer
seyyar satıcı11:22:53
Belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere giderek malını satışa sunan kimse
gösterim11:22:53
Görüntülerin gösterici yardımıyla bir yüzeye yansıtılması işi, projeksiyon
nazikçe11:22:52
Nazik, ince, saygılı (bir biçimde)
Yücelme11:22:51
Yücelmek işi, itilâ
kervansaray11:22:49
Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han
zembil11:22:48
Hasırdan örülmüş saplı torba
sıra11:22:47
Bir çizgi üzerinde yan yana veya art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi
kabaca11:22:46
Kaba bir biçimde
sümük11:22:46
Burun boşluklarından gelen yapışkan sıvı
tatarcık11:22:45
Sıcak ülkelerde, özellikle Akdeniz çevresinde yaşayan, türlü hastalıklara yol açan küçük bir sinek (Phlebotomus)
Lif11:22:43
Çok ince ve uzun parça
düğürcük11:22:43
İnce bulgur
basıcı11:22:43
Kitap, dergi gibi şeyleri basan kimse, tâbi
eşkal11:22:42
Biçimler, şekiller, kılık
ABRAŞ11:22:41
Alaca benekli
Dana11:22:39
İneğin, sütten kesilmesinden bir yaşına kadar olan erkek yavrusu
Kement11:22:39
Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip
güneş saati11:22:38
Bir düzlem ortasına dikilmiş bir çubuğun, bu düzlem üzerine ayrı ayrı zamanlarda düşen gölgesine bakılarak saati gösteren bölümler çizilerek yapılmış araç
unvan11:22:37
Bir kimsenin işi, mesleği veya toplum içindeki durumu ile ilgili olarak kullanılan ad, san
sincabi11:22:37
Kahverengi ile kurşun rengi arasında olan (renk)
yanma11:22:34
Yanmak işi
simetri11:22:33
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, bakışım
Eskitmek11:22:32
Yaşlandırmak
MUKABELE11:22:31
Karşılık verme, karşılama, karşılık
hendese11:22:30
Geometri
oyalamak11:22:29
Vakit kazanmak için aldatmak
Kızgınlık11:22:28
Kızgın, ısınmış olma durumu
değişik11:22:27
Değiştirilmiş
karha11:22:26
bk. ülser
Gülünç11:22:25
Alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik
atomal11:22:25
Atomlarla ilgili olan
MİTOLOJİ11:22:21
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
İşkilli11:22:19
İşkil içinde bulunan, kuşkulu, kuruntucu, vesveseli, müvesvis
pomat11:22:18
Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem
KADER11:22:18
Alın yazısı, yazgı
Çay11:22:17
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)
MEKANİK11:22:15
Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı
YAVŞAN OTU11:22:15
Sıracagillerden, mavi ve beyaz renkte çiçekler açan bir bitki (Artemisia)
muvazene11:22:14
Denge
Aşure ayı11:22:13
Muharrem ayı
kuşpalazı11:22:12
Difteri
yakıcı11:22:11
Yakma özelliği olan, yakan
kiraz zamkı11:22:11
Kiraz, badem, erik, kayısı ve şeftali gibi ağaçların gövde ve dallarında meydana gelen zamk
elifba11:22:09
Arapça, Farsça ve Osmanlıcanın alfabesi
temcit11:22:08
Recep, şaban ve ramazan ayları süresince, sabah ezanından sonra minarelerden okunan ve Allah"ın ululuğunu belirten dua
Cihet11:22:07
Yön, yan, taraf
bası11:22:07
Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıda ve bez gibi şeylere yazı, resim çıkarmak işi, tabı
alıcı yönetmeni11:22:06
Alıcıyı doğrudan doğruya çalıştıran ve yöneten, alıcı hareketlerini gerçekleştiren, görüntülerin filme alınmasını sağlayan kimse, kameraman
fiyatlı11:22:04
Fiyatı olan, pahalı
Sis11:22:00
Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su veya buhar tanelerinden oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan duman
nehir11:21:59
Irmak
minyatür11:21:57
Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı
züppece11:21:57
Züppe (bir biçimde)
sesteş11:21:56
bk. sestaş
Yörük çadırı11:21:55
Yörüklerin kendine özgü iyi korunmuş, kıldan yapılmış büyük ve geniş çadırı
Ergen11:21:54
Ergenlik çağında olan
köstek11:21:51
Hayvanın kaçmasını önlemek için iki ayağına bağlanan kısa ip veya zincir
Devlet11:21:51
Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasî bakımdan teşkilâtlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
ŞEVK11:21:50
İstek, heves