mesaj

1 İsim

Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri

Yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi; bildirme yazısı, ileti

Cümle 1: Kendisi ile bir mesaj yollamak istiyorum. - F. R. Atay

Yazı veya sözle anlatılması amaçlanan duygu veya düşünce