meslek

1 İsim

Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş

Cümle 1: Mesleği ile ilgili olanlar bir yana bırakılırsa çok az kitabı vardı. - T. Buğra

Uğraş

Çığır, okul, ekol

Cümle 1: Edebî meslekler.

Birbirine bağlı bilimsel veya felsefî düşünceler birliği; bir fikir çevresinde toplanmış çeşitli bilgiler, dizge, sistem