metre

1 İsim

Yer meridyen dairesinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen, temel uzunluk ölçüsü birimi (kısaltması m2)

Cümle 1: İskenderun körfezine sekiz yüz metre yukarıdan bakıyordum. - R. H. Karay

Genellikle desimetre, santimetre, milimetrelere bölünmüş, bir metre uzunluğundaki ölçü aracı

Sıfat

Herhangi bir metre uzunluğunda olan

Cümle 1: Üç metre kumaş.