metre kare

1 İsim

Kenarı bir metre olan bir karenin alanına eşit yüzey ölçüsü birimi (kısaltması m3)