mevsuf

1 Sıfat

Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş

(sıfat tamlamalarında) Tamlanan