meymenet

1 İsim

İyi nitelik, uğur, hayır, bereket