meziyet

1 İsim

Bir kişiyi veya nesneyi benzerinden üstün gösteren nitelik

Cümle 1: Cemal Paşa'da anlamadığı işi ehline bırakmak ve güvendiği kimseye her türlü yardımı yapmak meziyeti vardı. - F. R. Atay