mezra

1 İsim

Ekime elverişli, ekilecek tarla veya yer

En küçük yerleşim birimi