mihnet çekmek

1

sıkıntılı bir duruma katlanmak, sıkıntı çekmek