mikroskop

1.İsimBir mercek yardımıyla küçük nesneleri büyültüp daha iyi belirtmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan alet

Son Arananlar

mikroskop12:39:20
Bir mercek yardımıyla küçük nesneleri büyültüp daha iyi belirtmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan alet
habis12:39:18
Kötü, alçak, soysuz (kimse)
hasret12:39:15
Özlem
Kumru12:39:01
Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş (Streptopelia)
blûcin12:39:00
Giysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş
not vermek12:38:52
bir şeyin değeri üzerinde olumlu veya olumsuz bir kanıya varmak
bardak12:38:51
Su ve benzeri şeyleri içmek için kullanılan, genellikle camdan yapılan kap
sıkıntılı12:38:48
Sıkıntısı olan
batkın12:38:37
Borçlarını ödeyemez duruma düşen, iflâs etmiş (kimse), müflis
cam12:38:36
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
aparma12:38:30
Aparmak işi
lâmba karpuzu12:38:25
Işığı yumuşatmak için lâmbalara geçirilen, mat camdan, basık vazo biçiminde nesne
İştiyak12:38:12
Göreceği gelme, özleme
Saygıdeğer12:37:58
Kendisine saygı gösterilmeye değer, sayın, muhterem
lökosit12:37:53
Akyuvar
jimnastik12:37:52
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
kiriş12:37:48
Bazı telli müzik araçlarında kullanılan, hayvan bağırsaklarından yapılan tel
Temas12:37:40
Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
neon lâmbası12:37:38
Neon tüpü kullanılarak yapılan aydınlatma aracı
peş peşe12:37:38
Birbiri ardından, arka arkaya
bani12:37:36
Kurucu
şiir defteri12:37:33
Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter
MENZİL12:37:30
Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, konak
bilhassa12:37:27
Hele, her şeyden önce, başta, özellikle, en çok, mahsus
meşkuk12:37:25
Şüphe uyandıran, şüpheli
esinti12:37:21
Belli belirsiz hissedilen hafif yel, nefha
rafine12:37:21
İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış
ermeni gelini gibi kırıtmak12:37:18
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
Suvarma12:37:14
Suvarmak işi
acı acı12:37:13
Acı olarak, acı vererek, acı duyurarak, üzüntü içinde
taravet12:37:11
Körpelik, tazelik
Selam12:37:09
Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine sözle veya işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme
canan12:37:08
Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili
sığdırma12:37:06
Sığdırmak işi
nefesli çalgı12:37:02
bk. üflemeli çalgı
korungalık12:36:57
Tirfil tarlası
müstemlekecilik12:36:57
Sömürgecilik
aldatmak12:36:54
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
Coşkun12:36:52
Coşmuş olan
Toz12:36:50
bk. Töz
KAZULET12:36:48
Kocaman
gelişme12:36:46
Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül
uyuma12:36:45
Uyumak durumu
Denetçi12:36:44
Denetlemeyle görevli kimse, murakıp, kontrolör
ilke12:36:20
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip
gün batımı12:36:18
Güneşin ufukta kaybolması, gurup
kartpostal12:36:09
Genellikle dik dörtgen biçiminde ince kartondan yapılmış, bir yüzü resimli posta kartı, kart
karaman12:36:08
Orta Anadolu"da yetiştirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun
babalık12:36:06
Baba olma durumu
Ot12:36:02
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
YARLIGAMA12:35:56
Yarlıgamak işi, mağfiret
mezuniyet12:35:54
İzinli olma durumu
tellâllık12:35:51
Telâllın yaptığı iş
delice12:35:50
Davranışları aşırı, deli gibi olan
muvasalat12:35:48
Bir yere ulaşma, varma
Kurutmalık12:35:47
Kurutmaya yarar, kurutmak için ayrılmış
Çekinme12:35:44
Çekinmek işi
Saçak12:35:35
Bazı giyim eşyalarında veya döşemeliklerde kumaş kenarlarına dikilen süslü iplikten püskül
Methal12:35:34
Bir yapının giriş yeri, giriş antre
bilgilik12:35:32
Ansiklopedi
Alaca karanlık12:35:29
Güneş doğmadan önce veya battıktan hemen sonraki aydınlık, yarı karanlık
Komedi12:35:27
Güldürü
yeniçeri12:35:25
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
karaktersiz12:35:24
Karakteri kötü olan
iki yaşayışlı12:35:22
Hem suyun içinde, hem karada yaşayabilen, amfibi
tek başına12:35:19
Kendi kendine, yalnız olarak
muharrİR12:35:17
Yazar
motel12:35:11
Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka ihtiyaçlarını karşılamak için işlek kara yolları üzerinde yapılmış otel
inanç12:35:04
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
siyahlık12:35:02
Siyah olma durumu, kara renk
doğulu12:35:00
Doğu ülkelerinden olan veya doğu uygarlığını benimsemiş (kimse), şarklı
Kavram12:34:55
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
AR12:34:51
Argon"un kısaltması
Fıtraten12:34:49
Doğuştan, yaradılışı gereğince
departman12:34:47
Bir iş yeri, okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt birimlerinden her biri, bölüm
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)12:34:46
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
kaymak taşı12:34:46
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir tür mermer, su mermeri, albatr
ev sineği12:34:44
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
karaciğer12:34:41
Karın boşluğunun sağında bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahve rengi organ
Viraj12:34:37
Bir yolun kıvrıldığı yer, büküntü, dönemeç
İbra12:34:35
Aklama, temize çıkarma
Aferin12:34:35
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo
karşılıklı12:34:34
İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil
taht12:34:33
Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk
ademoğlu12:34:30
İnsan denilen yaratıkların hepsi
Meteorolojik12:34:26
Meteoroloji ile ilgili olan
jeoloji12:34:24
Yer bilimi
karaktersizlik12:34:20
Güvenilir karakteri olmama durumu
tutarlık12:34:16
Uygunluk, insicam
HİDDET12:34:15
Öfke, kızgınlık
birinci12:34:13
Bir sayısının sıra sıfatı
karabakal12:34:07
Karatavukgillerden, kara renkli ardıç kuşu (Tutrdus pilaris)
Geçinme12:34:05
Geçinmek işi
kınnap12:34:02
Sicim
akıncı12:33:58
Düşman ülkesine akın yapan savaşçı
Samimiyet12:33:58
İçtenlik
Uyarlama12:33:56
Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama
ŞİŞKİNLİK12:33:50
Şişkin olma durumu
Malarya12:33:48
Sıtma
su yolu12:33:45
Künk veya demir boru ile yapılmış oluk, ark
gün doğusu12:33:41
Doğu
kevgir12:33:30
Uzun saplı, yayvan ve delikli kepçe
İrade yitimi12:33:28
Karar verme, dikkat, istekli kımıldama gibi zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, abuli, istenç yitimi
YANLI12:33:25
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen, yandaş, taraflı, taraftar
vefakar12:33:24
Vefalı
mimarlık12:33:22
Mimar olma durumu
buzul bilimi12:33:19
Fizikî coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, glâsyoloji
VARİS12:33:15
Toplardamar genişlemesi, ordubozan
İkici12:33:12
İkicilik felsefesini kabul eden, düalist
karşı durmak12:33:02
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
izafiyet12:33:00
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
sundurma12:32:40
Sundurmak işi
Çevirmen12:32:36
Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, mütercim
karınca12:32:35
Zar kanatlılardan, birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica)
hareketli12:32:34
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
Okazyon12:32:32
Fırsat
tip12:32:30
Aynı cinsten bütün varlıkların veya nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek
pürüzalır12:32:27
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet, rayba
Tosun12:32:25
Burulmuş erkek dana
stand12:32:22
bk. stant
yığılmak12:32:20
Çok sayıda birikmek toplanmak
Denizcilik12:32:19
Denizlerde sefer yapma işi
taş kömürü12:32:17
Jeolojik dönemler boyunca dönüşüme uğrayarak büyük bir kalori gücü kazanan bitki fosillerinden oluşan doğal yakıt, maden kömürü
ismet12:32:15
Ahlâk kurallarına bağlı kalma durumu, sililik
ibadethane12:32:10
İbadet edilen yer, tapınak
kaparo12:32:07
Pey akçesi
romatizma12:32:07
Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı
Avutmak12:32:05
Oyalamak
ZIMBIRTI12:32:03
Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin ses
cilâ12:32:02
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik