millet

1 İsim

Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan; aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus

Cümle 1: Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklâl fikrinin lâyemut âbidesidir. - Atatürk

Benzer özellikleri olan topluluk

Cümle 1: Şoför milleti bu, gözü açık olur. Cümle 2: Şu kadın milletinin kıskançlığının hiç sonu yok. - A. Mithat

Bir yerde bulunan kimselerin bütünü, herkes

Cümle 1: Millet tütün paralarını alınca borcunu öder. - N. Cumalı