millî

1 Sıfat

Milletle ilgili, millete özgü, ulusal

Cümle 1: Bunların arasında millî, şahsî, tarihî bütün elemleri, zaferleri, mazi ve istikballeriyle yaşamıştım. - H. E. Adıvar