minyatür

1 İsim

Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı

Bu biçimde yapılmış küçük resim

Bir şeyin küçük ölçekte kopyası veya benzeri

Cümle 1: Ufacık, minyatür bir yüzü, aynı ufaklıkta vücudu vardı. - Sait Faik Abasıyanık