misal

1 İsim

Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek

Cümle 1: Cumhuriyet tarihimizde bunun iki misali vardır. - F. R. Atay

Benzer, eş gibi

Cümle 1: Şimdi artık insan kuş misalidir. - Sait Faik Abasıyanık Cümle 2: Bir namazlık saltanatın olacak / Taht misali o musalla taşında. - C. S. Tarancı