molekül

1 İsim

Element veya birleşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde

(fiziksel kimyada) Bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapı

Bir bütünün en küçük parçası